top of page

BETINGELSER & VILKÅR

Vilkår ved salg og kjøp av turer, ekspedisjoner og camp

1. GYLDIGHET

Disse betingelser gjelder for alle bestillinger dersom ikke annen skriftlig avtale er inngått.

2. BESTILLING/PRISER

Bestilling av våre turer kan skje via ditt reisebyrå eller skriftlig til vårt kontor eller web adresse. Egne påmeldingsskjema til våre langturer/cruise vil bli tilsendt.  Ankomster etter arrangementets start, og avreiser som måtte skje før dets slutt, berettiger ikke til reduksjoner i turens pris, med mindre dette er skriftlig avtalt eller angitt på forhånd. Det vil heller ikke bli gitt reduksjon i pris for forhold utenfor vår kontroll som for eksempel vær, vind- og fly- eller båtforsinkelser, endrede isforhold osv. Se pkt. 5.

Egne betingelser vil gjelde for store gruppebestillinger. Send forespørsel til info@wildlife.no for å motta et skreddersydd tilbud.

3. BETALINGSVILKÅR

Når det gjelder våre overnattingsturer innbetales ved bestilling et depositum på minimum 25 % av turens pris. Vi sender faktura på restbeløpet til kunden med forfall 30 dager før avreise. Ved sen påmelding innkreves beløpet i sin helhet. Kvittering på innbetalt beløp skal da sendes pr e-post til info@wildlife.no. Etter forfall beregnes 2,5 % rente pr. måned.

På våre dagsturer skal beløpet i sin helhet betales ved bestilling.
Dersom man ønsker å betale med kredittkort må Svalbard Wildlife Expeditions sende kunde betalingslink.

Ved ordinær manuell betaling belastes tilleggsgebyr på NOK 75. Ved faktura, belastes fakturagebyr på NOK 150. Dette gjelder alle typer bestillinger.

4a. AVBESTILLING LENGRE/OVERNATTINGS TURER

Avbestilling må skje skriftlig. Avhengig av når vi mottar avbestillingen refunderer vi turens pris minus nedenstående andel til dekning av våre tap i dets forbindelse.

Deltagerne anbefales å tegne avbestillingsforsikring hos sitt private forsikringsselskap som bl.a. dekker avbestilling grunnet sykdom, tapt bagasje eller lignende.

 

 • 48 dager eller tidligere før avreise 10 % min kr 1000,- i adm. gebyr

 • 47-22 dager før avreise 25 % min kr 1000,- i adm. gebyr

 • 21-14 dager før avreise 50 % i adm. gebyr

 • 14-7 dager før avreise 75 % i adm. gebyr

 • 7 dager eller senere før avreise 100 % og ingen refusjon

4b. AVBESTILLING DAGSTURER

Samme regler som under pkt. 4a, men følgende frister er gyldige:
 

 • Fram til 22 dager før aktivitet gebyr tilsvarende 5 % av betalt pris

 • Fra 21 – 8 dager før aktivitet gebyr tilsvarende 50 % av betalt pris

 • 7 - 0 dager før aktivitet gebyr tilsvarende 100 % av betalt pris = ingen refusjon.

Dersom kunden ønsker å endre på program og innhold i bestillingen mellom 21 dager og opptil 48 timer innen aktiviteten starter,  vil det påføre endringsgebyr på kr 400,- per endring.  

 

Det er ikke mulig å endre på bestilling 48 timer eller mindre innen aktiviteten starter, her gjelder ordinære avbestillingsregler. 

5. UFORUTSETTE HENDELSER

Svalbard Wildlife Expeditions AS forbeholder seg retten til å endre avgangstider, minimums antall eller kansellere turer inntil 4 uker før avgang (dagsturer inntil turstart) ved for få deltagere i forhold til det oppgitte antall i brosjyrer eller web side. Likeledes forbeholder vi oss retten til å avlyse turer helt fram til turstart grunnet force majeure eller andre hendelser som ligger utenfor selskapets kontroll og som er til hinder for at turen kan gjennomføres.

Kansellering om kundens vurdering sin egen fysiske og psykiske form i forhold til turens innhold ikke er forenlig.

I  slike  tilfeller  vil  Svalbard  Wildlife  Expeditions  AS  ha  rett  til  å  heve  avtalen  og  vil  ikke  være erstatningspliktig utover det beløp som kunden allerede har betalt operatøren. Vi forbeholder oss også retten til å endre program underveis, dette hvis arrangør/turleder mener det nødvendig av sikkerhetsmessige eller tekniske årsaker (værforhold, scooterhavari, forsinkelser o.l.). I Arktis er det været som bestemmer, og de ekstreme forhold som råder kan i enkelte tilfeller føre til at programmet må endres (også grunnet pågående redningsaksjoner) og gir således ikke rett til reduksjon i pris. Ingen refusjon ved gjenglemt førerkort eller forsinket/kansellering fly.

Scooter forsikring inkludert, der slik benyttes, og egenandelen er NOK 6.000,- 

Svalbard Wildlife Expeditions AS prøver så langt det er forsvarlig å gjennomføre turen som beskrevet. Gjestens sikkerhet vil alltid være første prioritet.

6. KUNDENS ANSVAR

Kunden er selv ansvarlig for å vurdere sin egen fysiske og psykiske form i forhold til turens innhold. Kunden må til enhver tid rette seg etter de anvisninger som blir gitt av arrangement ansvarlig, og det er ikke i noen tilfeller tillatt å medbringe privat våpen eller pyroteknisk utstyr på våre turer.
 
Svalbard Wildlife Expeditions AS forbeholder seg retten til å nekte personer deltakelse på våre aktiviteter om de vurderes som en risiko for sikkerheten, eller opptrer på en slik måte at det er til sjenanse for guide eller andre deltakere på turen. Berusede personer har ikke adgang.

7. FORSIKRING

Svalbard Wildlife Expeditions AS aktiviteter er dekket gjennom ansvarsforsikring hos vårt forsikringsselskap. Vi har også stilt garanti overfor Sysselmesteren på Svalbard for utgifter i forbindelse med evt. redningsaksjoner på Svalbard. Svalbard Wildlife Expeditions kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som skjer utenfor vår kontroll. For deltakelse på våre lengre turer krever vi at den enkelte deltaker har tegnet en individuell reiseforsikring. Denne kan kjøpes gjennom reisebyrå eller personlig forsikringsselskap.

8. LOV OM PAKKEREISER

For dette tilbudet gjelder lov om pakkereiser av 25. august 1995 nr. 57 og Svalbard Wildlife Expeditions AS er leverandør av denne pakken i lovens forstand. Som medlem av Den Norske Reisebransje forening er det også stilt garanti til Reisegarantifondet i henhold til Lov om pakkereiser.

9. TRYKKFEIL OG PRISENDRINGER

Svalbard Wildlife Expeditions AS tar forbehold om trykkfeil og prisendringer utenfor vår kontroll.

BETALINGSMETODER

 • Credit / Debit Cards​

 • Zettle (by PayPal)

 • Vipps

bottom of page