Longyearbyen ligger innerst ved Adventfjorden på øya Spitsbergen, Byen har i overkant av 2000 innbyggere og er en av verdens nordligste bosettinger. Det er rundt 30 nasjonaliteter i Longyearbyen, de fleste er nordmenn. 

Byen ble opprettet i 1906 av John Munroe Longyear (1850-1922). Han var den største eieren i gruveselskapet Arctic Coal Company med hovedkontor i Boston, USA. Gruvene og tettstedet ble i 1916 kjøpt av Store Norske Spitsbergen Kullkompani.

Longyearbyen ble nedbrent og ødelagt av tyske styrker 8. september 1943 og gjenoppbygd etter andre verdenskrig.

Tidligere var Longyearbyen en gruvebosetning, men fra begynnelsen av 1990-tallet har samfunnet endret seg. Mens det før var flere gruver i drift rundt Longyearbyen, er det i dag bare Gruve 7 som er i drift. Halvparten av produksjon av kull i dag går til Longyear Energiverk - landets eneste kullkraftverk.

I dag er turisme, forskning og utdanning de viktigste næringsveiene i tillegg til gruvedriften. Svalbard lufthavn, Longyear har flyforbindelse til fastlandet hele året. Det er et aktivt idretts- og kulturliv i Longyearbyen, hvor det forlkevalgte organet Longyearbyen Lokalstyre blant annet har ansvaret for infrastruktur, samfunns- og arealplanlegging og barnehager/skoler.