Betingelser

1. GYLDIGHET 
Disse betingelser gjelder for alle bestillinger dersom ikke annen skriftlig avtale er inngått.

2. BESTILLING/PRISER 
Bestilling av våre turer kan skje via ditt reisebyrå eller skriftlig til vårt kontor eller web adresse. Egne påmeldingsskjema til våre langturer/cruise vil bli tilsendt. Ankomster etter arrangementets start, og avreiser som måtte skje før dets slutt, berettiger ikke til reduksjoner i turens pris, med mindre dette er skriftlig avtalt eller angitt på forhånd. Det vil heller ikke bli gitt reduksjon i pris for forhold utenfor vår kontroll som for eksempel vær, vind- og båtforsinkelser, endrede isforhold osv. Se pkt. 6.

3. BETALINGSVILKÅR 
Når det gjelder våre overnattingsturer innbetales ved bestilling et depositum på 25 % av turens pris. Vi sender faktura på restbeløpet til kunden med forfall 30 dager før avreise. Ved sen påmelding innkreves beløpet i sin helhet. Kvittering på innbetalt beløp skal da sendes til telefaks nr. 79 02 22 23. Etter forfall beregnes 2,5 % rente pr. måned.

På våre dagsturer skal beløpet i sin helhet betales ved bestilling.
Dersom man ønsker å betale med kredittkort må kortnummer og utløpsdato oppgis til selger.

Ved betaling belastes i tillegg et faktura- / kortgebyr på kr.75,-. 
Dette gjelder alle typer bestillinger.

4a. AVBESTILLING LENGRE TURER 
Avbestilling må skje skriftlig. Avhengig av når vi mottar avbestillingen refunderer vi turens pris minus nedenstående andel til dekning av våre tap i dets forbindelse. 
Deltagerne anbefales å tegne avbestillingsforsikring hos sitt private forsikringsselskap som bl.a. dekker avbestilling grunnet sykdom eller lignende.

48 dager eller tidligere før avreise 10 % min kr 1000,- i adm. gebyr 
47-20 dager før avreise 25 % min kr 1000,- i adm. gebyr 
22-14 dager før avreise 50 % 
14-7 dager før avreise 75 % 
7 dager eller senere før avreise 100 %

4b. AVBESTILLING DAGSTURER 

 

Inntil 22 dager før aktivitet 2,5 % av betalt pris
Fra 21 – 8 dager før aktivitet gebyr tilsvarende 50 % av betalt pris
7 - 0 dager før aktivitet gebyr tilsvarende 100 % av betalt pris

5. ENDRINGSGEBYR: 
Dersom kunden ønsker å endre på det bestilte program under 14 dager før ankomst, vil kunden måtte betale et endringsgebyr på kr 400,- per endring. 
 
6. UFORUTSETTE HENDELSER: 
Svalbard Wildlife Expeditions as forbeholder seg retten til å endre avgangstider, minimums antall eller kansellere turer inntil 4 uker før avgang (dagsturer inntil turstart) ved for få deltagere i forhold til det oppgitte antall i brosjyrer eller web side. Likeledes forbeholder vi oss retten til å avlyse turer helt fram til turstart grunnet force majeure eller andre hendelser som ligger utenfor selskapets kontroll og som er til hinder for at turen kan gjennomføres.

I slike tilfeller vil Svalbard Wildlife Expeditions as ha rett til å heve avtalen og vil ikke være erstatningspliktig utover det beløp som kunden allerede har betalt operatøren. Vi forbeholder oss også retten til å endre program underveis, dette hvis arrangør/turleder mener det nødvendig av sikkerhetsmessige eller tekniske årsaker (værforhold, scooterhavari, forsinkelser o.l.). I Arktis er det været som bestemmer, og de ekstreme forhold som råder kan i enkelte tilfeller føre til at programmet må endres (også grunnet pågående redningsaksjoner) og gir således ikke rett til reduksjon i pris.

Svalbard Wildlife Expeditions as prøver så langt det er forsvarlig å gjennomføre turen som beskrevet. Gjestens sikkerhet vil alltid være første prioritet.

7. KUNDENS ANSVAR 
Kunden er selv ansvarlig for å vurdere sin egen fysiske og psykiske form i forhold til turens innhold. Kunden må til enhver tid rette seg etter de anvisninger som blir gitt av arrangement ansvarlig, og det er ikke i noen tilfeller tillatt å medbringe privat våpen eller pyroteknisk utstyr på våre turer. Svalbard Wildlife Expeditions as forbeholder seg retten til å nekte personer deltakelse på våre aktiviteter om de vurderes som en risiko for sikkerheten, eller opptrer på en slik måte at det er til sjenanse for andre deltakere på turen.

8. FORSIKRING 
Svalbard Wildlife Expeditions as aktiviteter er dekket gjennom ansvarsforsikring hos vårt forsikringsselskap. Vi har også stilt garanti overfor Sysselmannen på Svalbard for utgifter i forbindelse med evt. redningsaksjoner på Svalbard. Svalbard Wildlife Expeditions kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som skjer utenfor vår kontroll. For deltakelse på våre lengre turer krever vi at den enkelte deltaker har tegnet en individuell reiseforsikring. Denne kan kjøpes gjennom reisebyrå eller personlig forsikringsselskap.

9. LOV OM PAKKEREISER 
For dette tilbudet gjelder lov om pakkereiser av 25. august 1995 nr. 57 og Svalbard Wildlife Expeditions as er leverandør av denne pakken i lovens forstand. Som medlem av Den Norske Reisebransje forening er det også stilt garanti til Reisegarantifondet i henhold til Lov om pakkereiser.

10. TRYKKFEIL OG PRISENDRINGER 
Svalbard Wildlife Expeditions as tar forbehold om trykkfeil og prisendringer utenfor vår kontroll.